Privacyverklaring

Wij respecteren altijd de privacy van alle gebruikers van de site en persoonlijk informatie die u ons aanlevert zal in vertrouwen worden behandeld.

Wij van Focco van Eek weten dat het belangrijk is hoe informatie over u wordt gebruikt en gedeeld, en we waarderen uw vertrouwen dat we dit zorgvuldig en verstandig zullen doen. Dit privacybeleid heeft betrekking onze gebruikersinterfaces, waaronder onze website, die een koppeling bevatten naar dit privacybeleid.

Door een bezoek te brengen aan onze andere pagina’s op deze website, aanvaardt u de praktijken die worden beschreven in dit privacyverklaring en onze cookiesbeleid.

Onze website heeft links naar websites van derden bevatten. Daarbij zijn wij niet verantwoordelijk de inhoud van dergelijke websites van derden. We raden u aan het privacybeleid van websites van derden te lezen om hun processen te begrijpen en mogelijk de website niet verder te bezoeken, wanneer u zicht daar niet prettig bij voelt.

De onderstaande teksten zijn bedoelt als toelichting en kunnen er echter geen rechten aan worden ontleend.

De Algemene Verordenging Gegevensbescherming, die over persoonsgegevens gaat, zoals namen, adressen, locatiegegevens, portretten en ander gegevens die een persoon kunnen identificeren. Deze zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens gaan vervangen.

Portretten zijn persoonsgegevens. Ze kunnen immers een persoon identificeren. Dat maakt dat je als portretfotograaf of bijvoorbeeld sportfotograaf te maken hebt met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 geldt.

Daarnaast hebben we het portretrecht, die nog meer zegt over wanneer portret door een fotograaf of een derde gepubliceerd mag worden. De AVG zet het portretrecht echter nog niet buiten spel. En zijn er ook nog uitzonderingen voor bijvoorbeeld journalistiek en artistiek werk.

Wanneer het gegeven een persoon kan identificeren dan is er sprake van een persoonsgegeven. Dat kunnen dus ook foto’s zijn waar meerdere personen op staan.

Persoongegevens die worden verwerkt

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Focco van Eek of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Bij het invullen van het contactformulier geeft u zelf al aan dat u akkoord gaat met het opslaan van deze gegevens.

Deze website kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Focco van Eek, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Focco van Eek verstrekt. Focco van Eek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw volledige naam
  • Uw bericht
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw akkoord dat wij deze gegevens mogen opslaan

Afhankelijk wat die inhoud is van uw bericht, kan het mogelijk zijn dat er ook gegevens zoals uw adresgegevens en telefoonnummer worden verwerkt, deze gegevens worden overigens niet op de website of centraal opgeslagen.

Portretten

Bij portretten gaat het om bijzondere persoonsgegevens. Men kan er altijd een ras of een etniciteit uit afleiden en mogelijk een geloofsovertuiging of gezondheidsgegevens. Dit soort bijzondere gegevens mogen eigenlijk niet verwerkt worden, tenzij er uitzondering wordt gemaakt, zoals:

Deze nodig is om de persoon te kunnen identificeren (denk aan personeelspasjes en schoolpasjes) De persoon heeft zelf al portretten openbaar gemaakt (op internet), waardoor het bijzondere gegeven al bekend is voor de buitenwereld
Wanneer er al toestemming voor de verwerking van het bijzonder persoonsgegeven is afgegeven door middel van een contract of vrijwaringsverklaring. Bij kinderen zal altijd om schriftelijke toestemming van de ouder(s) worden gevraagd.

Portretrecht

Portretrecht gaat over het publiceren en openbaar maken van het portret. Wij kennen twee situaties waarbij een portretrecht kan gelden, namelijk

Portretten niet in opdracht gemaakt

Het gaat hierin om herkenbaarheid voor de familie en vrienden. Bij een herkenbaar portret dan geldt het portretrecht en zal in belang van de persoon een afweging worden gemaakt. Afhankelijk van de situatie mag het portret wel of niet openbaar worden gemaakt. Als fotograaf mag je tenslotte je eigen werk dus wel publiceren op bijvoorbeeld je eigen website, inzenden naar tijdschriften en nieuwsbladen ter publicatie.

Wij hebben er geen baat bij om u als persoon in of op allerlei vormen te beschadigen en in diskrediet te brengen. Wanneer u dit gevoel of mening wel heeft, neem dan zo spoedig als mogelijk wel contact met ons op. Wij zullen altijd de persoon respecteren en wanneer de persoon bij ons aangeeft dit niet te willen dan zullen wij het portret of foto zonder enige discussie van de websites of schijven verwijderen.

Portretten wel in opdracht gemaakt

De situatie voor de geportretteerd veranderd ook hier eigenlijk niet. Er moeten daarom altijd afspraken overgemaakt. Wat doet de fotograaf met het portretrecht en wat door de persoon met het auteursrecht van de fotograaf. Daarom hanteren wij altijd een modelcontract/vrijwaringverklaring die tijdens de opdracht door alle betrokken partijen, zoals het model, de visagist, haarstilist en fotograaf moeten worden ondertekend. Deze worden gedigitaliseerd en naar de betrokkenen verstuurd.

Waarom Focco van Eek deze gegevens nodig heeft

Focco van Eek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via email contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het maken van websites en hosting.

Hoe lang Focco van Eek gegevens bewaart

Focco van Eek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard of worden deze gearchiveerd. Gegevens worden nimmer nooit op de website bewaard.

Portret foto’s die niet geselecteerd zijn en eigenlijk niet meer relevant zijn voor het eindresultaat of eigen portfolio worden niet meer bewaart en zullen digitaal worden verwijderd.

Delen met anderen

Focco van Eek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of een opdracht met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In principe worden de gegevens en foto’s niet met derden gedeeld, tenzij daar schriftelijk toestemming door de persoon is gegeven.

Ik kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Focco van Eek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Focco van Eek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Focco van Eek maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Focco van Eek bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Focco van Eek te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Focco van Eek heeft hier geen invloed op. Focco van Eek heeft Google geen toestemming gegeven om via Focco van Eek verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Met de toevoeging _anonymizeIp geeft Google Analytics aan om informatie te anonimiseren, die gestuurd is door de tracker objecten door het laatste gedeelte van het IP adres te verwijderen voordat de gegevens worden opgeslagen.

Cookies

Websites maak veel al gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand dat wordt meegestuurd bij het openen van pagina’s en worden indien u daarvoor toestemming voor geeft op uw computer opgeslagen. Hiermee kan opslagen informatie bij een volgende bezoek teruggestuurd worden. Het surfen op het internet wordt met behulp van cookies gemakkelijker. Zo maken wij gebruik van een cookie van Google Analystics. Deze dienst gebruiken wij uitsluitend om bij te houden over hoe de bezoeker onze website gebruiken. Hiervan kunnen wij verschillende rapportages opvragen zodat wij onze website en dienst weer kunnen optimaliseren en uw gebruiksgemak hiermee verhogen. Het gebruik van cookies is overigens veilig. Er kan namelijk geen persoonlijke informatie, zoals uw telefoonnummer of e-mailadres uit deze cookies worden herleid. Telemarketing en andere email activiteiten kunnen deze cookies dan ook niet gebruiken. Google is niet toegestaan om deze informatie zelf te gebruiken voor andere diensten.

Wij zijn in sommige gevallen verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken en u te informeren over het gebruik daarvan op de site. Als u hiervoor toestemming geeft kunt u voortaan zonder deze melding onze site bezoeken. Naast deze verplichting vinden bij het ook belangrijk dat u weet welke cookies er worden gebruikt. Uw privacy en gebruikersvriendelijkheid van onze site willen wij waarborgen.

Lees verder over de cookies

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Lees ook meer hierover op de pagina cookies.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Focco van Eek of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@foccovaneek.nl. Focco van Eek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Beveiligen

Focco van Eek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van websitemmeloord maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Focco van Eek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Focco van Eek op via info@foccovaneek.nl.

Focco van Eek is een website van Focco van Eek Photography & Design

Dhr. Focco van Eek
Oosterom 14
8303 KL Emmeloord
Nederland
Tel: +31 (0)527 611370
Mobiel: +31 (0)6-12996014
KvK: 57279322

Scroll naar boven

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.